Navn: Joachim Plaetner Kjeldsen
Kommune: Thisted
Parti: Alternativet (Å)